”Iubirea-Limbajul Inimii”- Workshop de meditatie cu Ravindra Bharti din India, 13-14 aprilie 2019

For English, scroll down

ANUNȚ IMPORTANT: Cei care doresc să participe la o singură zi, din cele două, și nu s-au înscris deja, o pot face, în limita locurilor disponibile pentru ziua respectivă. Contribuția de participare pentru o singură zi este de 250 lei (55 euro). Înscrierile se fac prin mail (contact@oshojoy.ro) sau telefonic (0726607205/0754962332), și devin valide după achitarea integrală în acest caz, a contribuției de participare. Detaliile de plată, în privat.

UPDATE: Those of you who would like to participate only to one of the days, and did not registered yet for the full workshop, can come, taking into account available places left for that day. The contribution fee for one day only is 250 lei (55 euros). For registrations, send us an email (contact@oshojoy.ro) or a SMS/call (0726607205/0754962332) and we will put you on the list. Registrations become valid after the full payment of the contribuition fee. Payment details will be given in private.

Vă invităm cu drag la un nou eveniment de meditație, în care ne vom bucura de ghidarea și prezența lui Ravindra Bharti din India, discipol care l-a cunoscut direct pe Osho, încă de când era în trup.

Vor fi două zile de meditații destinate să ne centreze și să ne ajute să trăim în și prin inimă. Tehnici simple precum Râsul, Dansul, Gibberish-ul (sunetele fără sens), împreună cu Meditațiile Active OSHO, dar și tehnici pasive precum Zazen-ul, vor fi experimentate pentru a ajuta participanții să abandoneze tot ce nu este real și natural în ei înșiși.

Invitația se adresează tuturor celor interesați de creșterea spirituală, indiferent de vârstă, sex, experiența anterioară.

Despre Swami Ravindra Bharti:

Ex-manager în industria farmaceutică, a fost în căutarea tehnicilor de descoperire interioară timp de aproape 40 de ani. A fost sub îndrumarea personală a Maestrului Spiritual Osho și a colaborat cu diverși terapeuți faimoși în diferite școli, timp de mai mult de 30 de ani. De aici a derivat tehnici care lucrează de la nivelul fizic până la cel psihologic și spiritual.

Ravindra personifică învățăturile lui Osho de a exista în lume, dar de a nu face parte din ea. În drumul său de căutător, a ghidat și pe alți căutători care au venit în contact cu lumea lui Osho. Ravindra ajută participanții la workshopuri să exploreze aceste tehnici, nu ca teorie ci ca experiență directă.

Predă cu regularitate seminarii de meditație în India (Oshodham, Pune International, Osho Nisarga, etc.) și în străinătate, în diferite centre Osho din lume. Aceste seminarii includ procese precum: NO MIND, VIPASSANA, BORN AGAIN, MYSTIC ROSE, TANTRA, etc.

Ravindra este pentru a doua oară prezent în România.

DETALII PRACTICE:

Când?

Sâmbătă 13 aprilie: 10.00 -19.00, cu pauză de prânz între 14.00-15.30;

Duminică 14 aprilie, între orele 10.00-18.00, cu pauză de prânz între 14.00-15.30. Vor fi pauze scurte deasemenea și între meditații.

Unde? Str.Scărlătescu, nr.59 (colț cu Bd. Banu Manta) (zona Piața Victoriei). Harta, aici.

Contribuție de participare:

400 lei, pentru înscriere până pe 21 martie, inclusiv

450 lei, pentru înscriere după 21 martie

Înscrieri:

Se fac prin mail (contact@oshojoy.ro) sau telefonic (0726607205 sau 0754962332), și devin valide după achitarea unui avans de 200 de lei. Detaliile de plată le vom oferi celor înscriși.

Număr de locuri limitat de capacitatea sălii.

Clauze de retragere:

În cazul retragerii cu 14 zile (calendaristice) înaintea evenimentului (până pe 29 martie inclusiv), avansul se returnează integral. Dacă retragerea are loc cu mai puțin de 14 zile înainte (începând cu 30 martie, inclusiv), se va returna 50% din avans, restul fiind păstrat cu titlul de cheltuieli administrative. Persoanele care se retrag cu 3 zile înaintea evenimentului (începând cu 10 aprilie, inclusiv), în ziua evenimentului, sau care nu anunță acest lucru, pierd dreptul returnării avansului.

Ce să aduci cu tine:

– Îmbracăminte sport, lejeră, care să nu te distragă în timpul meditației

– Minim 2 tricouri de schimb, pentru fiecare zi

– Prânzul pentru ziua respectivă;

Alte detalii:

– evenimentul va fi susținut în limba engleză, cu asigurarea traducerii în limba română pentru cei care au nevoie;

– vă rugăm să fiți la sală cel târziu la 9.40, pentru finalizarea înscrierilor și acomodarea cu spațiul;

– telefoanele mobile vor fi lăsate pe modul silențios sau oprit, pe durata evenimentului;

– contribuția de participare include: ghidarea proceselor, cheltuielile administrative, apa, biscuiții și fructele servite în timpul pauzelor. Nu include prânzul.

Vă așteptăm cu drag!

ENGLISH VERSION:

”Love- The Language of the heart”

OSHO Active Meditations Workshop, 13-14 of April 2019, with Swami Ravindra Bharti, India

We are lovingly invite you to a new event of meditation , in which we will enjoy the guidance and presence of Ravindra Bharti from India, a disciple who known Osho directly ever since he was in the body.

There will be two days of meditations designed to center and to help us live through the heart. Simple techniques, like Laughter, Dance, Gibberish, but also OSHO Active Meditations and passive meditations like ZaZen, will be experienced, to help us let-go of the unreal and live a natural life.

The invitation is for everyone who is interested in the spiritual growth, regardless of their age, sex, previous experience.

About Swami Ravindra Bharti:

He has worked in the pharmaceutical industry, as a marketing professional, and was initiated into sannyas in 1975. He was in search of inner discovery techniques for almost 40 years. He has been under the personal guidance of Spiritual Master Osho and has collaborated with different famous therapist from various schools, for more than 30 years. From here on, he developed techniques that work from the physical to the spiritual and psychological level.

Ravindra personifies Osho’s teachings of being in the world and yet not of the world. On his seeker path he has been guiding other seekers that came in contact with “the world of Osho”. Ravindra helps the participants in the workshops to explore these techniques, not as theory but as direct experience.

He conducts regularly meditation groups in India (Oshodham, Osho Nisarga), and also abroad, in different Osho Centers around the world. These meditation groups include processes like NO MIND, VIPASSANA, BORN AGAIN, MYSTIC ROSE, TANTRA.

Below you have the practical details for participation.

When?

Saturday, 13 of April, between 10-19.00, with a lunch break between 14.00-15.30.

Sunday, 14 of April, between 10-18.00, with a lunch break between 14.00-15.30. There will be also small breaks between the meditations.

Where? Str.Scărlătescu, nr.59 (corner with Bd.Banu Manta), Map, here.

Contribution:

400 lei (85 euros), for those cu register before 21st of March, included

450 lei (100 euros), for those cu register after 21st of March

Registrations:

Are made by mail (contact@oshojoy.ro) or by phone (0726607205 or 0754962332), and become valid after paying a deposit of 200 lei (45 Euros). The payment details will be offered to those who register.

Withdrawal clauses

In case of withdrawing with 14 days before the event (until 29 of March, included), the deposit is fully returned. If the withdrawing is taking place within less than 14 days before the event (starting with 30 of March), 50% of the deposit will be returned, the other half is kept for logistical spendings. The persons that withdraw with 3 days before (starting with 10 of April),in the day of the event or do not announce their retiring, lose the right of returning the deposit.

What to bring with you?

– easy, sport clothing, that does not distract you during the meditations;

– at least 2 T-Shirts, for change, in each of the days;

-tasty lunch, for yourself, for the day you are there.

Other details:

– the events will be held in English, with translation into Romanian, if needed;

– please be there at 9.40 least, to close the registration and accommodate with the space;

– the mobiles will be left on the silent mode or shut-down, during the event;

– the contribution fee includes: the guidance of the processes, the administrative spendings, water, biscuits and fruits that are served during the breaks. It does not include lunch.

We are looking forward to meeting you!