”Iubire si Constiinta”- Workshop de meditatii OSHO cu Ravindra Bharti, din India – sambata 17 iunie 2017

For english, scroll down.

Centrul de Meditație Osho Joy are plăcerea să vă invite la o zi de Meditații Active OSHO, sub ghidarea unui discipol Osho cu experiență de peste 30 de ani pe calea meditației.

Meditațiile Active OSHO sunt instrumente moderne pe calea spiritualității, și au fost create de Osho prin observarea directă a modului de a acționa, gândi și simți al omului modern, în special al celui occidental. Folosite în mod inteligent și înțelept, ele ne pot ajuta să trecem mai ușor peste obstacolele care apar pe calea interioară.

În cadrul acestei zile de meditație, vom explora tehnici create de Osho pentru a ajunge la spațiul de tăcere interioară, sub ghidarea lui Ravindra Bharti, unul din discipolii indieni care l-au cunoscut direct pe Osho, încă din 1975. Pe lângă meditațiile propriu-zise, veți avea ocazia de a pune întrebări și a primi răspunsuri la problemele care vă frământă.

Despre Swami Ravindra Bharti

Ex-manager în industria farmaceutică, a fost în căutarea tehnicilor de descoperire interioară timp de aproape 40 de ani. A fost sub îndrumarea personală a Maestrului Spiritual Osho și a colaborat cu diverși terapeuți faimoși în diferite școli, timp de mai mult de 30 de ani. De aici a derivat tehnici care lucrează de la nivelul fizic până la cel psihologic și spiritual.

Ravindra personifică învățăturile lui Osho de a exista în lume, dar de a nu face parte din ea. În drumul său de căutător, a ghidat și pe alți căutători care au venit în contact cu lumea lui Osho. Ravindra ajută participanții în workshopuri să exploreze aceste tehnici, nu ca teorie ci ca experiență directă.

Predă cu regularitate seminarii de meditație în India (Oshodham, Pune International, Osho Nisarga, etc.) și în străinătate, în diferite centre Osho din lume. Aceste seminarii includ procese precum: NO MIND, VIPASSANA, BORN AGAIN, MYSTIC ROSE, TANTRA, etc.

Mai jos aveți detaliile practice de participare.

Când? Sâmbătă, 17 iunie 2017, între 10.00-19.00, cu pauză de prânz între 14.00-15.30

Unde? Str.Dumitru Caragdi, nr.7, București (Casa cu Flori)

Cât? 160 lei

Înscrierile: Se fac prin mail (contact@oshojoy.ro) sau telefonic (0726607205 sau 0754962332), și devin valide după achitarea unui avans de 100 de lei. Detaliile de plată se vor oferi celor înscriși.

Numărul de locuri disponibile: 15

Înscrierile se fac pe principiul ”primul venit, primul servit”.

În cazul retragerii cu 7 zile înaintea evenimentului, avansul se returnează integral. Dacă retragerea are loc cu mai puțin de 7 zile înainte, se va returna 50% din avans, restul fiind păstrat cu titlul de cheltuieli administrative. Persoanele care se retrag în ziua evenimentului sau care nu anunță acest lucru, pierd dreptul returnării avansului.

Ce să aduci cu tine:

– Îmbracăminte sport, lejeră, care să nu te distragă în timpul meditației

– Minim 2 tricouri de schimb

– Papuci/slapi pentru mers în afara sălii de meditație

– Pranz ușor, care să fie servit la sală

Alte detalii:

– evenimentul va fi susținut în limba engleză, cu asigurarea traducerii în limba română pentru cei care au nevoie;

– vă rugăm să fiți la sală cel târziu la 9.50, pentru finalizarea înscrierilor și acomodarea cu spațiul;

– contribuția de participare include: ghidarea proceselor, cheltuielile administrative, apa, biscuiții și fructele servite în timpul pauzelor.

Vă așteptăm cu drag!

ENGLISH

Osho Joy Meditation Center is pleased to invite you to a full day of OSHO Active Meditations, under the guidance of an Osho disciple with 30 years of experience on the path of meditation.

OSHO Active Meditations are modern tools on the spiritual path and were created by Osho through direct observation of the way of acting, thinking and feeling of the modern man, especially the western one. Used wisely and inteligently, they can help us get more easily over the hindrances that appear on the inner journey.

During this one day of meditation we will explore tehniques created by Osho to attain the space of inner silence, guided by Ravindra Bharti, one of the indian disciples that have directly known Osho, ever since 1975. Beside the actual meditations, you will have the opportunity to ask questions and receive answers to the problems that bother you.

About Swami Ravindra Bharti

He has worked in the pharmaceutical industry, as a marketing professional, and was initiated into sannyas in 1975. He was in search of inner discovery tehniques for almost 40 years. He has been under the personal guidance of Spiritual Master Osho and has colaborated with different faimous therapist from various schools, for more than 30 years. From here on, he developed tehniques that work from the physical to the spiritual and psychological level.

Ravindra personifies Osho’s teachings of being in the world and yet not of the world. On his seeker path he has been guiding other seekers that came in contact with “the world of Osho”. Ravindra helps the participants in the workshops to explore these tehniques, not as theory but as direct experience.

He conducts regularly meditation groups in India (Oshodham, Pune International, Osho Nisarga), and also abroad, in different Osho Centers around the world. These meditation groups include processes like NO MIND, VIPASSANA, BORN AGAIN, MYSTIC ROSE, TANTRA.

Below yoy have the practical details for participation.

When? Satturday, 17 of June, 2017, between 10.00 -19.00, with a lunch break between 14.00-15.30

Where? Dumitru Cariagdi Street, no.7, Bucharest ((Casa cu Flori)

How Much? 160 lei.

Registrations: Are made by mail (contact@oshojoy.ro) or by phone (0726607205 or 0754962332), and become valid after paying a deposit of 100 lei (23 Euros). The payment details will be offered to those who register.

Number of places available:15

Registrations are made on the principle: “first come, first served”

In case of withdrawing with 7 days before the event, the deposit is fully returned.

If the withdrawing is taking place within less than 7 days before, 50% of the deposit will be returned, the other half is kept for logistical spendings. The persons that withdraw in the day of the event or do not announce their retire, lose the right of returning the deposit.

What to bring with you?

– easy, sport clothing, that does not distract you during the meditations

– at least 2 T-Shirts, for change

– slippers, for walking outside the meditations hall

– easy food for the lunch, that will be served at the place

Other details:

– the events will be held in english, with translation into romanian, if needed;

– please be there at most 9.50, to close the registration and accommodate with the space;

– the contribution fee includes: the guidance of the processes, the administrative spendings, water, biscuits and fruits that are served during the breakes.

We are looking forward to meeting for you!