”Abandoneaza-ti egoul” – Workshop de Meditatie cu Ravindra Bharti din India – 2-3 iunie 2018

For English, scroll down

Vă invităm cu drag la un nou eveniment de meditație, în care ne vom bucura de ghidarea și prezența lui Ravindra Bharti din India, discipol care l-a cunoscut direct pe Osho, încă de când era în trup.

Vor fi două zile de Meditații Active OSHO, în care suntem invitați să lăsăm mintea, egoul deoparte, să simțim pacea și creșterea interioară ce apar natural atunci când ne permitem să fim pur și simplu, fără judecăți și fără măști.

Invitația se adresează tuturor celor interesați de creșterea spirituală, indiferent de vârstă, sex, experiența anterioară.

Egoul este rezistența. Abandonul înseamnă dispariția ego-ului. Existența cântă milioane de cântece prin tine doar atunci când ești un tub gol de bambus. Te transformă într-un flaut frumos. Dar trebuie să fii un tub gol de bambus, complet gol, astfel încât nimic să nu fie un obstacol în calea fluxului…” OSHO

Despre Swami Ravindra Bharti:

Ex-manager în industria farmaceutică, a fost în căutarea tehnicilor de descoperire interioară timp de aproape 40 de ani. A fost sub îndrumarea personală a Maestrului Spiritual Osho și a colaborat cu diverși terapeuți faimoși în diferite școli, timp de mai mult de 30 de ani. De aici a derivat tehnici care lucrează de la nivelul fizic până la cel psihologic și spiritual.

Ravindra personifică învățăturile lui Osho de a exista în lume, dar de a nu face parte din ea. În drumul său de căutător, a ghidat și pe alți căutători care au venit în contact cu lumea lui Osho. Ravindra ajută participanții la workshopuri să exploreze aceste tehnici, nu ca teorie ci ca experiență directă.

Predă cu regularitate seminarii de meditație în India (Oshodham, Pune International, Osho Nisarga, etc.) și în străinătate, în diferite centre Osho din lume. Aceste seminarii includ procese precum: NO MIND, VIPASSANA, BORN AGAIN, MYSTIC ROSE, TANTRA, etc.

Ravindra este pentru a doua oară prezent în România.

DETALII PRACTICE:

Când?

Sâmbătă 2 iunie și Duminică 3 iunie, între orele 10.00-19.00, cu pauză de prânz între 14.00-15.30. Vor fi pauze scurte deasemenea și între meditații.

Unde? Str. Fabrica de Chibrituri, nr.16 (Centrul Seeds for Happines, parter). Hartă, aici.

Contribuție de participare: 350 lei

Înscrieri:

Se fac prin mail (contact@oshojoy.ro) sau telefonic (0726607205 sau 0754962332), și devin valide după achitarea unui avans de 100 de lei. Detaliile de plată le vom oferi celor înscriși.

Numărul de locuri disponibile: 20.

Înscrierile se fac pe principiul ”primul venit, primul servit”.

Clauze retragere:

În cazul retragerii cu 7 zile înaintea evenimentului, avansul se returnează integral. Dacă retragerea are loc cu mai puțin de 7 zile înainte, se va returna 50% din avans, restul fiind păstrat cu titlul de cheltuieli administrative. Persoanele care se retrag în ziua evenimentului sau care nu anunță acest lucru, pierd dreptul returnării avansului.

Ce să aduci cu tine:

– Îmbracăminte sport, lejeră, care să nu te distragă în timpul meditației

– Minim 2 tricouri de schimb, pentru fiecare zi

– Papuci/slapi pentru mers în afara sălii de meditație

Alte detalii:

– prânzul va fi servit la restaurantul Il Cantucio, din imediata apropiere a locației, de unde vom comanda în prealabil;

– evenimentul va fi susținut în limba engleză, cu asigurarea traducerii în limba română pentru cei care au nevoie;

– vă rugăm să fiți la sală cel târziu la 9.45, pentru finalizarea înscrierilor și acomodarea cu spațiul;

– telefoanele mobile vor fi lăsate la vestiar, pe modul silențios sau oprit, pe durata evenimentului;

– contribuția de participare include: ghidarea proceselor, cheltuielile administrative, apa, biscuiții și fructele servite în timpul pauzelor. Nu include prânzul.

Vă așteptăm cu drag!

ENGLISH VERSION:

LET EGO GO

OSHO Active Meditations Workshop, 2-3 June 2018, with Swami Ravindra Bharti, India

We are lovingly invite you to a new event of meditation , in which we will enjoy the guidance and presence of Ravindra Bharti from India, a disciple who known Osho directly ever since he was in the body.

There will be two days of OSHO Active Meditations, in which we are invited to let-go of our mind, our ego, to feel the peace and inner growth that naturally comes when we allow ourselves to just be, with no judgments and no masks.

The invitation is for everyone who is interested in the spiritual growth, regardless of their age, sex, previous experience.

About Swami Ravindra Bharti:

He has worked in the pharmaceutical industry, as a marketing professional, and was initiated into sannyas in 1975. He was in search of inner discovery techniques for almost 40 years. He has been under the personal guidance of Spiritual Master Osho and has collaborated with different famous therapist from various schools, for more than 30 years. From here on, he developed techniques that work from the physical to the spiritual and psychological level.

Ravindra personifies Osho’s teachings of being in the world and yet not of the world. On his seeker path he has been guiding other seekers that came in contact with “the world of Osho”. Ravindra helps the participants in the workshops to explore these techniques, not as theory but as direct experience.

He conducts regularly meditation groups in India (Oshodham, Pune International, Osho Nisarga), and also abroad, in different Osho Centers around the world. These meditation groups include processes like NO MIND, VIPASSANA, BORN AGAIN, MYSTIC ROSE, TANTRA.

Below yoy have the practical details for participation.

When?

Satturday 2nd of June and Sunday 3rd of June , 2018, between 10.00 -19.00, with a lunch break between 14.00-15.30. There will be also small breaks between the meditations.

Where? Str. Fabrica de Chibrituri, nr.16 (Centrul Seeds for Happines, ground floor). Map, here.

Contribution: 350 lei

Registrations:

Are made by mail (contact@oshojoy.ro) or by phone (0726607205 or 0754962332), and become valid after paying a deposit of 100 lei (25 Euros). The payment details will be offered to those who register. Number of places available:20

Registrations are made on the principle: “first come, first served”

Withdrawal clauses

In case of withdrawing with 7 days before the event, the deposit is fully returned.

If the withdrawing is taking place within less than 7 days before, 50% of the deposit will be returned, the other half is kept for logistical spendings. The persons that withdraw in the day of the event or do not announce their retire, lose the right of returning the deposit.

What to bring with you?

– easy, sport clothing, that does not distract you during the meditations;

– at least 2 T-Shirts, for change, in each of the days;

– slippers, for walking outside the meditations hall;

Other details:

the lunch will be served on Il Cantuccio restaurant, nearby;

– the events will be held in english, with translation into romanian, if needed;

– please be there at 9.45 least, to close the registration and accommodate with the space;

– the mobiles will be left in the locker-room, on the silent mode or shut-down, during the event;

– the contribution fee includes: the guidance of the processes, the administrative spendings, water, biscuits and fruits that are served during the breakes. It does not include lunch.

We are looking forward to meeting you!